गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाल भाषा

गुगल ट्रान्सलेटमा गएर तोकिएका केही भाषामा लेख्दा त्यसको तत्काल अनुवाद पाउन सकिन्छ। यो लेख लेख्नुअघि मैले लेखेँ, ‘धेरैलाई लाग्न सक्छ, स्थिति ठीक छैन। तैपनि स्थिति…